Home » Game lên kèo » Mình không muốn trở thành con người khi chơi game lên kèo

Mình không muốn trở thành con người chỉ nói mà không làm , làm việc gì cũng chỉ ào ào ,làm cho xong mà không quan tâm gì cả, làm a dua mà thực sự không hiểu nó là gì. Không mù quáng chơi game lên kèo mà thực hiện không có phương pháp không tự dối bản thân , nhìn thẳng vào thực tế sẽ cố gắng ngay từ ban đầu không tránh né sẽ không đơi đến khi có kết quẩ rồi mới hối hận mới buồn mới có những hành động không đáng có. Mình cũng cần lí trí hơn không mù quáng làm việc gì mà không biết kết quả , sẽ không cố chấp,làm cho có , làm những việc mà không suy tính, mặ dù biết nó không kết quả gì, sẽ không lãng phí thời gian rồi tự cho mình nghỉ ngơi khi làm được một

1003eb54-9731-4a4e-bc8f-ab338e272b20

Mình không muốn trở thành con người khi chơi game lên kèo

cái gì đó thực sự không ra gì chỉ là tự dối bản thân cho  nó là đúng.Sẽ quan tâm đến kết quả mình tạo ra thực sự là gì , mình thực sự đã làm được gì chứ không phải là mình đã bỏ ra bao nhiêu thời gian. Nếu thời gian mình bỏ ra chỉ là ngượng ép , rồi những thời gín đó bỏ ra lãng phí, không đạt được gì cho dù bản thân biết rõ nhưng vẫn gọi là gặm nhấm thứ vinh quang viển vông do bản thân tự vẽ ra. Mình đang nói đến chuyện chơi game lên kèo thực hiện mục tiêu của mình. Mình biết cái tham vọng của mình nó khó mà bỏ được, thế nên thay vì thay đổi mục tiêu chỉ tập chung vào  một thứ làm từng thú một như mọi người vẫn thường làm thì mình sẽ vẫn thực hiện cái mục tiêu của mình đề ra. MÌnh đã hiểu được cái cảm giác không đạt được mục đích, không làm đủ những điều mình định làm thì  mình sẽ khó chịu như nào. Thế nên mình

images (9)

là người không thích lựa chọn hay nói đúng hơn là không đủ lí trí để lựa chọn thế nên mình sẽ học cách để đi cùng nó chấp nhận nó, thành công với nó. Mình không chốn tránh nó nữa cũng không cố gắng thay đổi nó nữa, mặc dù minh biết nó khó khăn với mình , có lẽ nó khiến mình đi xa hơn với thành công, nhưng một khi mà mình đã làm được nó chơi game lên kèo thì những gì mình đạt được sẽ nhiều hơn người khác, nhung điều đó không quan  trọng bằng việc mình sẽ cảm  thấy thoải mái với chính bản thân mình. MÌnh sẽ tìm thấy niềm vui thực sự.

Author: ctv2
Tags

Leave a Reply