Home » Kinh nghiệm chơi bài » game đánh bài bắt đầu với giả thuyết

game đánh bài bắt đầu với giả thuyết

Bắt đầu với giả thuyết. Đặt mục tiêu cho sự tăng trưởng hoặc tham gia của người tham dự (thêm về đặt mục tiêu ở đây) và sau đó cho phép bản thân mơ mộng một chút. Bạn sẽ phải làm gì để tăng trưởng 20% ​​hàng năm? Bạn có thể đến đó nhanh đến mức nào? Tôi phải làm gì để che giấu một Trường sinh linh giá ở quanh đây để giúp những người tham dự đưa ra 80% đánh giá phê duyệt về “cơ hội kết nối mạng”?

game đánh bài bắt đầu với giả thuyết

game đánh bài bắt đầu với giả thuyết.

Lấy đất của đất. Bạn cần gây ấn tượng với ai để kế hoạch của bạn được phê duyệt?
Thu thập dữ liệu cứng từ những người tham dự của bạn để thông báo những thay đổi mà họ mong đợi. Tìm hiểu về thiết kế bản khảo sát sự kiện có thể tạo dữ liệu có ý nghĩa.
Tìm cách thay đổi ngân sách theo ý bạn. (Giảm in ấn giấy là một trong những lớn, và đây là một số cách khác để có được sự kiện nhiều hơn cho ít Galleons.)
Tạo đề xuất cân nhắc ngân sách sự kiện và tập trung dựa trên những gì người tham dự cần và muốn – với thay thế là giảm sự tham gia và tham dự. game bài, đánh bài.

Author: A Chau
Tags

Leave a Reply