Home » Game bài trực tuyến » Bí quyết để đánh bài thẻ cực đỉnh

Bí quyết để đánh bài thẻ cực đỉnh

Bí quyết để đánh bài thẻ cực đỉnh

Điều quan trọng là tách biệt thẻ khỏi những người khác ở dưới cùng của boong để chắc chắn rằng chỉ có một thẻ trượt và không có một số trong những người khác với nó, để lại cho bạn một boong mà không phải là hình vuông và có khả năng cho đi thủ thuật của bạn.

Giữ cho sàn hơi nghiêng với phía trên cùng của các thẻ đối mặt với phần còn lại của người chơi và ẩn dưới cùng của boong và thẻ uốn của bạn.

3

Xếp chồng lên boong bằng các lá bài theo thứ tự. Sử dụng một shuffle thủ công để trôi các thẻ mà bạn muốn lên đỉnh boong, sau đó đánh số bảng giữa các thẻ bạn muốn trong tay để xếp chồng lên nhau. Nếu bạn đã xếp chồng lên boong với những lá bài tốt nhất được đặt hàng để rơi vào tay bạn, bạn có thể giải quyết như bạn thường sẽ thoát khỏi đỉnh cho chính mình và mọi người khác.

Đếm số lượng người chơi, không bao gồm chính bạn. Đây là số lượng thẻ bạn sẽ cần đặt giữa các thẻ mà bạn đã xếp chồng lên nhau cho mình trên đỉnh boong. Ví dụ: nếu bạn có bốn người chơi khác trong trò chơi, và năm thẻ xếp chồng lên nhau cho bàn tay Poker của bạn ở trên boong, đặt bốn thẻ giữa mỗi năm thẻ bạn muốn giữ lại cho bàn tay của bạn.

Tránh cho mình một bàn tay hoàn hảo và tập trung vào cho mình một cạnh với bàn tay bắt đầu tốt nhất, vì vậy bạn không cho mình đi.

game bài trực tuyến trên trang gametienlen.com hay nhất mọi thời đại.

Author: Nguyen Tan
Tags

Leave a Reply